Per què volem una gestió pública a Can Nebot?

escoleta can nebot

Ja fa anys, massa que esperàvem l’ocasió d’escriure un article: el de l’obertura de l’escoleta de Can Nebot, a Sant Jordi de Ses Salines. Una escoleta projectada l’any 2000, acabada de construir el 2010 i tancada de llavors ençà per falta d’acord entre les institucions implicades (Ajuntament de Sant Josep, Consell Insular i Govern Balear). Costa d’entendre que amb la manca d’infraestructures educatives que patim s’hagi pogut arribar tan lluny. Ja sigui per la Llei Montoro o per altres limitacions, cap institució ha volgut (o pogut) posar els sous necessaris, i arribam al 2019 amb una solució que no contenta a ningú: l’externalització del servei, que a la pràctica és quasi una privatització.

Contra aquesta mesura ja s’han manifestat les professionals de l’Assemblea 0-3, la FAPA i el comitè d’empresa del Consell Insular.

També a l’STEI INTERSINDICAL veim amb molta preocupació aquesta decisió per part del Govern Balear. En primer lloc, pensam que és la Conselleria d’Educació del Govern Balear que s’ha de fer càrrec de la gestió directa de Can Nebot, contractant tot el personal i assumint tots els serveis, garantint així unes condicions laborals justes i transparents per als treballadors i treballadores i un servei educatiu de qualitat als infants. Volem recordar que a Eivissa, a diferència de Mallorca i Menorca, no hi ha cap escoleta d´administració directa per part de la Conselleria d’Educació, i no entenem perquè la ciutadania d’Eivissa ha de quedar per darrera de la d’altres illes.

D’altra banda, consideram que la gestió pública és la que millor pot garantir la qualitat dels serveis que s’ofereixen, el seguiment de l’educació dels infants –no oblidem que es tracta d’una etapa educativa- i les bones condicions laborals del personal. A Eivissa, per desgràcia, ja hem tingut molt males experiències amb la externalització de serveis. Per posar un exemple, basta recordar la Residència de Can Blai, que finalment ha acabat gestionada pel Govern.

Des de STEI INTERSINDICAL desitjam que Can Nebot pugui obrir quan abans, però amb totes les garanties per a tothom, i pensam que això ho garanteix la gestió directa. Si, com sembla, la opció és la externalització, exigim que es garanteixin tots el paràmetres de qualitat. Per a l’alumnat, demaman que el projecte educatiu estigui supervisat per professionals experimentats i reconeguts en 0-3, i que hi hagi parelles educatives a cada aula, tal com les professionals aconsellen.

Pel que fa als drets de les treballadores i treballadors, el conveni de referència ha de ser, com a mínim, el que s’ha elaborat a Menorca, millorant-lo i adaptant-lo a la realitat socioeconòmica d’Eivissa.

Des de STEI sempre hem defensat que si volem bons serveis públics hi ha d’haver personal empleat públic. La privatització impedeix, entre d’altres, consolidar un projecte educatiu, ja que la gent deixa el lloc de feina en el moment en que troba unes millors condicions.

Ni les famílies que han de portar els seus infants a Can Nebot, ni el personal que hi treballi, ni la ciutadania en general, ens mereixem que les institucions mirin cap un costat a l’hora de garantir els serveis públics.

El regust que ens deixa l’obertura de Can Nebot és agredolç: ja era hora, però no així. Seguirem lluitant per aconseguir que el Govern Balear la faci seua, és a dir, nostra.

 

Joana Tur Planells, representant de STEI INTERSINDICAL.